MediYoga

MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som det finns forskning på och används idag på ca 150 vårdenheter i Sverige, men även i andra länder. Den används som rehabiliteringinsats bla inom cancer och hjärtsjukvård och alla som instruerar mediYoga har basmedicinsk kompetens och förstår yogans effekter utifrån ett medicinskt perspektiv.

MediYoga är grundad och framtagen av Göran Boll på MediYoga Institutet i Stockholm.
Mediyoga har sitt urprung i klassisk kundaliniyoga och började ta form redan 1998, då det första samarbetet med Karolinska Institutet startade med en studie för patienter med kroniska ryggbesvär. Sedan dess har det genomförts många olika studier på mediYoga och dess effekter på olika patientgrupper. Det har även gjorts flera studier på stora företag som Post Girots Stressprojekt 1999 och kronofogdens stressprojekt 2009. MediYoga är sedan 2004 ett av de mest etablerade rehabiliteringsalternativ för långtidssjukskrivna på Astra Zeneca.

MediYoga är en holistisk metod för att skapa balans i livet där alla aspekter av människan är delaktiga genom utövandet- fysiken, den psykiska och existensiella hälsan, samt känslorna.

Terapeutiskt kan Mediyoga användas vid bla ryggproblematik, smärta, cancer, utbrändhet, hjärt och kärl-problematik, diabetes, depression mfl.

Traditionell yoga ser till hela människan, hela livssituationen och inkluderar även känslor, kost, relationer, drömmar, motion m.m . Utifrån det yogiska och det kvantmekaniska perspektivet är människan en multidimensionell energivarelse, där de problem och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i  det underliggande energiflöden. När vi regelbundet utövar yoga och meditation, justeringar och balanserar vi vårt energisystem som gör att de symptom vi upplevde som sjukdom kan minska eller försvinna.
 Yogaövningar som utförs långsamt och kontrollerat är utformat för att öka fysisk styrka och flexibilitet, skapa mental avslappning och göra oss mer medvetna.
Andningen spelar en viktig roll i mediyoga. Andningen är en omedveten funktion för de flesta människor, och den kan lätt medvetandegöras genom olika andningstekniker som påverkar hälsa och välbefinnande. Andningen speglar våra känslor så att vi te x andas snabbt när vi är stressade och långsamt när vi är i ro. 
Därför kan en medveten ändring av andningen direkt påverka direkt hur vi mår och skapa fysisk, emotionell och mental harmoni i oss.
 Att göra yoga påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Yoga skapar flexibilitet, uthållighet, påverkar matsmältningen, hormonbalansen, stärker nervsystemet, balanserar vänster och höger hjärnhalva och förbättrar sömnen – bara för att nämna några.
 Yoga är i sin ursprungliga form en andlig disciplin för att skapa fullständig balans och medvetenhet i människan. Samtidigt är yoga en mätbart djupverkande form av rehabiliterande terapi, både fysiskt, mentalt och emotionellt.
 
Yoga generellt och MediYoga specifikt är kraftfulla komplementära metoder för terapi och rehabilitering, där en lång rad fysiska, mentala och emotionella obalanser påverkas, reduceras och till och med botas med hjälp av regelbunden träning.
 

Det specifika med MediYoga

Fler och fler människor börjar fundera på om det inte finns något de kan göra själva för att må bra. Även  vårdpersonal och patienter söker något mer än att bara ge eller få medicin på symtomen, något som knyter samman hela människan - ett holistiska verktyg.
 
MediYoga är en terapeutisk yogaform och för att få utbilda sig inom mediyogan krävs grundläggande medicinsk kompetens.
 
MediYoga knyter samman de uråldriga holistiska redskapen med den modernare medicinen. För att utbilda inom vården så behövs evidens, underlag på att det verkligen fungerar. Därför genomförs studier regelbundet på mediYogans effekt. Intressant forskning som ger oss underlag i medicinska termer på varför det fungerar så bra med MediYoga.
 
Skolmedicinen är proffs på akutmedicin och yoga är ett helt filosofiskt system som stöttar vår egen läkning.