HRV träning som metod

HRV - mätning är ett pedagogiskt biofeedback-system där både jag som terapeut och du som klient kan se hur autonoma nervsystemet svarar på andnings/ fokuserings-övningar före, under och efter mediYoga -träningen.
Ett instrument som visar direkt i vilken "balans" ditt AN -system är i och hur du själv kan påverka den via träning av andning och MediYoga.
Ett hälsosamt kroppsligt system reglerar aktiviteten på "gas" (sympatiska nervsystemet) och "bromsen" (Parasympatiska nervsystemet) naturligt, men om du befunnit i tex stress under en tid så kan självregelringsförmågan till att hitta bromsen minska. 

 

HRV -träningens grunder

Via Hrv - mätning  handlar om att du på en dataskärm direkt kan följa hur du lär dig att påverka ditt mentala, fysiska och emotionella tillståndet genom träning/övningar.
Grundtekniken handlar om andningens påverkan på det inre systemet. Med hjälp av en djupare och mer rytmisk andning kan det inre systemet få stöd att öka alternativ sänka tempo.
Målet är att du ska uppnå ett läge där balans uppstår - ett läge där kropp och sinne slappnar av och träder in i ett tillstånd som kan betraktas som en inre växel-låda. Där man tillfälligt vilar  i ett mentalt, emotionellt och fysiskt "friläge".  Från ett friläge blir du redo att växla igen!