Balansprogram 6 veckor
Det här programmet vänder sig till dig som vill ha balans i din vardag och söker ENKLA men EFFEKTIVA verktyg för detta. För dig som upplever dig inte ha tid att öva eller av annan anledning behöver korta program som är lätta att följa. Tex vid adhd, stark stress, företag och skolor.
MIMY programmen har tre byggstenar; Formell träning (mindfulness/yoga), reflektion och vardagsträning. Dessa tre delar förstärker effekten av varandra, dvs det du gör på yogamattan ger avtryck i din vardag och det du reflekterar kring i din vardag ger avtryck på yogamattan. 
Balansprogrammet (6 v)  består av en enkel men djupavslappnande meditation, en reflektion kopplad till din vardag och ”bonusträning” som gör att du går från tanke till handling, dvs verkligen integrerar dina nyvunna insikter i din vardag. Du guidas vecka för vecka, under 6 veckor. Därefter rekommenderas att du börjar om från början och fördjupar dig i varje reflektion. Programmet finns tillgängligt både som CD och via internet.