MediYoga

Är en evidensbaserad och kostnadseffektiv metoder för välbefinnade och balans.

Mediyoga har sitt ursprung i en av världens äldsta former av yoga som människan känner till,  men har genom forskning och klinisk utvärdering sedan 1997 i sverige blivit till en kvalitetssäkrad Yogaform som idag används terapeutiskt bla inom vården och  på arbetsplatser. 
Kärnan i Yoga är att skapa ökad balans (homeostas) på alla plan av människan -  fysiskt, mentalt och emotionellt
MediYogan är en form av body-mindträning (helhetsträning) för ökad kroppsmedvetenhet, balansering av nerv- och hormonsystem, ökad rörlighet, flexibilitet och styrka i kroppen.  Utövandet skapar stillhet i sinnet och är en effektiv metod för reducering och hantering av stress.
Paralellt med det rent fysiska och psykiska löper energiaspekten av människan som en naturlig del av yogan - chakrasystemet.
Den holisitiska synen på människan ger en strukturerad och kraftfull metod som fungerar brett på symptom av olika slag tex, nedstämdhet, ryggproblem, sömnstörningar, ångest/ oro, högt blodtryck osv och används bla inom cancerrehabiliteringen.

AWeK Hälsa & Utveckling
erbjuder;

Mediyoga för företag och skolor, föreläsningar, mediyoga på hälsodagar osv.
Yoga/gong för privata grupper och enskilda sessioner med HRV- mätning osv.
 Jag finns på Mineralvägen 1 i Österbybruk.  

Anneli Westberg Kekkonen

Mediyoga-terapeut, MIMY-instruktör, cert samtalscoach, stress/friskvårdsterapeut m kogn inriktning. Grundutbildad i gongspel och soundhealing.
Erfarenhet av mediyoga sedan 2010, i vården för cancersjuka sedan jan 2014, utbildare på mediyoga-institutet
Läs mer om Anneli HÄR

Kontakta Anneli

tfn: 073-0299769

e-post: awek.anneli@gmail.com