Kontakta Anneli

tfn: 073-0299769

e-post: awek.anneli@gmail.com

Erbjuder evidensbaserad YOGA

Yogan som jag lär ut har sin grund i Mediyoga som har sitt ursprung i en av världens äldsta former av yoga som människan känner till. Genom forskning och klinisk utvärdering sedan 1997 i sverige har mediyogan blivit till en kvalitetssäkrad Yogaform som idag används terapeutiskt bla inom vården och  som stresshantering på arbetsplatser.
 
Kärnan i Yoga är att utvidga medvetandet dvs förfina sinnets uppfattningsförmåga och skärpa kroppens sensoriska system. Det finns en grundläggande "balans" som kroppen alltid strävar till och yogan är en metod att stötta kroppen i den processen. Den balansen genomsyrar allt i människan, liksom yogan dvs - den fysiska kroppen, det psykiska, det andliga. 
Yoga kan beskrivas som en form av body-mindträning för förbättrad kroppsmedvetenhet, balansering av nerv- och hormonsystem, ökad rörlighet,  flexibilitet och styrka i kroppen.  Utövandet skapar stillhet i sinnet och är en effektiv metod för att reducera och hantera av stress.
Paralellt med det rent fysiska och psykiska tar yogan hänsyn till det energetiska aspekterna i människan som en naturlig del - det som benämns chakrasystemet.
Den holisitiska synen på människan ger en strukturerad och kraftfull metod som fungerar brett på symptom av olika slag tex, nedstämdhet, ryggproblem, sömnstörningar, ångest/ oro, högt blodtryck mfl.