Kontakta Anneli

tfn: 073-0299769

e-post: awek.anneli@gmail.com

medicinsk YOGA - baserad på evidens

Yogan som jag lär ut har sin grund i Mediyoga som har sitt ursprung i en av världens äldsta former av yoga som människan känner till. Genom forskning och klinisk utvärdering sedan 1997 i sverige har mediyogan blivit till en kvalitetssäkrad Yogaform som idag används terapeutiskt bla inom vården och  som stresshantering på arbetsplatser.

Yoga är en form av body-mindträning som innefattar alla delar av människan, den fysiska kroppen, det psykiska (mentalt/emotionellt) och den andliga aspekten av oss.
Kärnan i yoga är att förfina sinnets uppfattningsförmåga och skärpa kroppens sensoriska system för ett ökat medvetande. Yoga stödjer kroppens förmåga att upprätthålla ett balanserat och stabilt tillstånd  (homeostas) för välbefinnandet och för läkning.
Den mentala träningen ger lugn till sinnet, en möjlighet att slappna av och få djup återhämtning.
Eftersom yogan i sig är mångfasetterad och innefattar allt är det den egna intentionen /behovet som ligger till grund för just ditt syfte att utöva yoga. Mediyoga kan utövas i terapeutiskt syfte, som rehabiliterande insats, likväl som att lära känna sig själv bättre eller som friskvårdande metod. Oavsett grundsyfte jobbar yoga på helheten och utgår från en energetisk syn på människan -det som i yogan benämns chakrasystemet.
Den holisitiska synen på människan ger en strukturerad och kraftfull metod som fungerar brett på symptom av olika slag tex, nedstämdhet, ryggproblem, sömnstörningar, ångest/ oro, högt blodtryck, smärta mfl.