Kontakta Anneli

tfn: 073-0299769

e-post: awek.anneli@gmail.com

Erbjuder evidensbaserad YOGA

Yogan som jag lär ut har sin grund i Mediyoga som har sitt ursprung i en av världens äldsta former av yoga som människan känner till,  men har genom forskning och klinisk utvärdering sedan 1997 i sverige blivit till en kvalitetssäkrad Yogaform som idag används terapeutiskt bla inom vården och  som stresshantering på arbetsplatser.
 
Kärnan i Yoga är att öka medvetenheten och skapa ökad balans (homeostas) på alla plan av människan -  fysiskt, mentalt och emotionellt
Yoga är en form av body-mindträning för ökad kroppsmedvetenhet, balansering av nerv- och hormonsystem, ökad rörlighet, flexibilitet och styrka i kroppen.  Utövandet skapar stillhet i sinnet och är en effektiv metod för att reducera och hantera av stress.
Paralellt med det rent fysiska och psykiska tar yogan hänsyn till det energetiska aspekterna i människan som en naturlig del - det som benämns chakrasystemet.
Den holisitiska synen på människan ger en strukturerad och kraftfull metod som fungerar brett på symptom av olika slag tex, nedstämdhet, ryggproblem, sömnstörningar, ångest/ oro, högt blodtryck mfl.