Det har pågått forskning på yoga och dess effekter  i Sverige sedan 1998, idag finns ett antal studier som alla visar positiva effekter att utövandet av MediYoga.
På den här sidan hittar information kring forskning och länkar till studier.

 

Länkar till forskningrapporter:
Svensk forskning på MediYoga/Yoga
Internationell forskning