MediYoga

MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som det finns forskning på och används idag på ca  366 vårdenheter i Sverige, bla som rehabliteringsinsats inom cancervården och hjärtintensiven.

Metoden har sitt urprung i klassisk kundaliniyoga och började ta form redan 1998 då Karolinska Institutet startade en studie för patienter med kroniska ryggbesvär. Sedan dess har det genomförts olika studier på mediYoga och dess effekter på olika patientgrupper. Det har även gjorts flera studier på stora företag som Post Girots Stressprojekt 1999 och kronofogdens stressprojekt 2009. MediYoga är sedan 2004 ett av de mest etablerade rehabiliteringsalternativ för långtidssjukskrivna på Astra Zeneca.

MediYoga är en holistisk metod för att skapa balans i livet där alla aspekter av människan är delaktiga genom utövandet- den fysiska, den psykiska (mentalt och emotionellt) och existensiella hälsan.

Terapeutiskt har mediyogan potensial att ge goda effekter på sömn och ryggproblematik, vid smärta och utbrändhet, hjärt och kärl-problematik, oro/ångest/depression mfl.

Yoga är ett helt filosofiskt system som stöttar vår egen läkning.
Vid regelbundet utövande av yoga och meditation justeras och balanseras vårt energisystem så att de symptom vi upplever som störningar kan minska eller försvinna.
 Yogaövningarna utförs långsamt, inkännande och kontrollerat. Passen är utformade för att öka fysisk styrka och flexibilitet, skapa mental avslappning och öka medvetenheten.
Andningen spelar en viktig roll i mediyoga. En omedveten funktion för de flesta människor, men den kan lätt medvetandegöras genom olika andningstekniker som lärs ut i Yogan. Andningen speglar våra känslor så att vi te x andas snabbt när vi är stressade och långsamt när vi är i ro. 
Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår.
 Att göra yoga påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Yoga ger ökad flexibilitet och uthållighet, påverkar matsmältningen, hormonbalansen och stärker nervsystemet, balanserar vänster och höger hjärnhalva och förbättrar sömnen – bara för att nämna några.
 Yoga är i sin ursprungliga form en andlig disciplin för att skapa fullständig balans och medvetenhet i människan. Samtidigt är yoga en mätbart djupverkande form av rehabiliterande terapi, både fysiskt, mentalt och emotionellt.
 

MediYoga - mötet mellan en urgammal holistisk tradition och modern vetenskap

Fler och fler människor börjar fundera på om det inte finns något de själv kan göra själva för att må bättre. Både vårdpersonal och patienter söker något mer än att bara ge eller få medicin mot symtomen, något som knyter samman hela människan - ett holistiska verktyg.
 
Samtidigt behövs det vetenskapligt underlag för att en metod ska kunna användas inom ramen av sjukvård. Därför genomförs studier regelbundet på mediYogans effekter - forskning som ger oss underlag i medicinska termer på varför det fungerar så bra med MediYoga. 
Man har alltså knytit samman en urgammal mycket beprövad metod med modern västerländs vetenskap vilket gör MediYogan till en erkänd och mer och mer använt komlement eller del av vården i olika sammanhang.