MediYoga

MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som det finns forskning på och används idag på över 300 vårdenheter i Sverige, men även i andra länder. Den används som rehabiliteringinsats bla inom cancer och hjärtsjukvård och alla som instruerar mediYoga har en basmedicinsk kompetens och förstår yogans effekter utifrån ett medicinskt perspektiv.

Metoden har sitt urprung i klassisk kundaliniyoga och började ta form redan 1998 då det första samarbetet med Karolinska Institutet startade med en studie för patienter med kroniska ryggbesvär. Sedan dess har det genomförts olika studier på mediYoga och dess effekter på olika patientgrupper. Det har även gjorts flera studier på stora företag som Post Girots Stressprojekt 1999 och kronofogdens stressprojekt 2009. MediYoga är sedan 2004 ett av de mest etablerade rehabiliteringsalternativ för långtidssjukskrivna på Astra Zeneca.

MediYoga är en holistisk metod för att skapa balans i livet där alla aspekter av människan är delaktiga genom utövandet- den fysiska, den psykiska (mentalt och emotionellt) och existensiella hälsan.

Terapeutiskt används Yogan vid tex ryggproblematik, smärta, cancer, utbrändhet, hjärt och kärl-problematik, diabetes, depression mfl.

Utifrån det yogiska och det kvantmekaniska perspektivet är människan en multidimensionell energivarelse, där de problem och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i  de underliggande energiflöden. Yoga är ett helt filosofiskt system som stöttar vår egen läkning.
Vid regelbundet utövande av yoga och meditation justeras och balanseras vårt energisystem så att de symptom vi upplever som störningar och sympom kan minska eller försvinna.
 Yogaövningar som utförs långsamt och kontrollerat är utformat för att öka fysisk styrka och flexibilitet, skapa mental avslappning och göra oss mer medvetna.
Andningen spelar en viktig roll i mediyoga. En omedveten funktion för de flesta människor, men den kan lätt medvetandegöras genom olika andningstekniker som lärs ut i Yogan. Andningen speglar våra känslor så att vi te x andas snabbt när vi är stressade och långsamt när vi är i ro. 
Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår.
 Att göra yoga påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Yoga skapar flexibilitet, uthållighet, påverkar matsmältningen, hormonbalansen, stärker nervsystemet, balanserar vänster och höger hjärnhalva och förbättrar sömnen – bara för att nämna några.
 Yoga är i sin ursprungliga form en andlig disciplin för att skapa fullständig balans och medvetenhet i människan. Samtidigt är yoga en mätbart djupverkande form av rehabiliterande terapi, både fysiskt, mentalt och emotionellt.
 Vilket gör MediYogan till en komplementär metod för terapi och rehabilitering i vården, där en lång rad fysiska, mentala och emotionella obalanser påverkas, reduceras och till och med botas med hjälp av regelbunden träning.

MediYoga = Vetenskap + gammal holistisk tradition

Fler och fler människor börjar fundera på om det inte finns något de själv kan göra själva för att må bättre. Både vårdpersonal och patienter söker något mer än att bara ge eller få medicin mot symtomen, något som knyter samman hela människan - ett holistiska verktyg.
 
Samtidigt behövs det evidens på metoder för att de ska kunna användas inom ramen av sjukvård- vetenskapliga underlag på att det verkligen fungerar. Därför genomförs studier regelbundet på mediYogans effekter. Intressant forskning som ger oss underlag i medicinska termer på varför det fungerar så bra med MediYoga. 
Man har alltså knytit samman en urgammal mycket beprövad metod med modern västerländs vetenskap vilket gör MediYogan till en erkänd och mer och mer använt komlement eller del av vården i olika sammanhang.